POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://dzinztomikiem.pl.

Administratorem strony są Karolina Obrzut i Marta Mikos. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: dzinztomikiem@gmail.com. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), WordPress, który napędza stronę, jest na bieżąco aktualizowany, a komputery, którego używają Administratorzy, posiadają aktualizowane na bieżąco oprogramowanie antywirusowe. Administratorzy podpisali umowę powierzenia z dostawcą hostingu.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Karolina Obrzut i Marta Mikos,
  2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://dzinztomikiem.pl,
  3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza komentarza pod postami, a także poprzez pocztę e-mail w ramach korespondencji ze Stroną.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza komentarza i wiadomości e-mail są przetwarzane.
 4. Administrator gwarantuje poufność przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz komentarza. Administrator nie udostępnia przekazanych mu poprzez formularz komentarza danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 6. Strona organizuje konkursy. Użytkownik, który zostanie wskazany jako zwycięzca, może dobrowolnie przekazać swoje dane teleadresowe w celu otrzymania nagrody. W przypadku konkursów dane osobowe zwycięzców przekazane w wiadomości e-mail mogą być udostępniane podmiotom trzecim, czyli fundatorom nagrody, a także Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej, z którą współpracuje dany fundator.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
  1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi: JDM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS0000720251NIP 7773309401, 62-095 Murowana Goślina, Smolna 2 lok 12 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

§3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk Strony.