Poza tytułem, który utrwala niepoprawną formę celownika zaimka „ja” na początku zdania, wszystko w Mi pasuje mi pasuje. Jak na grę abstrakcyjno-logiczną ma bardzo ładną oprawę graficzną, która kojarzy mi się ze sklepem z cukierkami. Liczba osób, które mogą wziąć udział w rozgrywce – podobnie jak w bingo – jest uzależniona jedynie od liczby kompletów elementów (w tym przypadku planszy i żetonów), bo każdy gra na własne konto i nie wchodzi w interakcje z innymi graczami. Jedno pudełko Mi pasuje pozwala zasiąść do stołu aż sześciu graczom, ale gdybyście mieli ochotę zorganizować turniej Mi pasuje w szkole albo podczas większej imprezy rodzinnej, wystarczy dokupić kolejne.
Mi pasuje Rebel

OPIS I CEL GRY

Podczas rozgrywki gracze układają na swoich planszach 19 sześciokątnych płytek z kolorowymi liniami. Dobierają je z puli 27 płytek w kolejności ustalonej przez jednego z graczy, zwanego wywołującym. Celem gry jest takie ułożenie płytek na planszy, które pozwoli utworzyć jak najwięcej rzędów punktujących, czyli nieprzerwanych połączeń linii w tym samym kolorze od jednego brzegu planszy do drugiego. Gracz, który zdobędzie najwięcej punktów, zostaje zwycięzcą.
Mi pasuje Rebel

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

6 dwustronnych plansz (w 6 różnych kolorach)
6 zestawów po 27 kafli (w 6 różnych kolorach)
4 zestawy po 6 kafli specjalnych (w 6 różnych kolorach)
instrukcja
Mi pasuje Rebel

Jak wyglądają kafle?

Zestawy kafli różnią się kolorem tła, natomiast układ kolorowych linii jest identyczny, co oznacza, że gracze dysponują takimi samymi żetonami.

Na każdym z sześciokątnych kafli znajdują się trzy kolorowe linie oraz 3 odpowiadające im cyfry: od 1 do 9. Dany kolor linii odpowiada zawsze tej samej cyfrze, np. 6 – czerwony, 8 – pomarańczowy czy 2 – biały.

Mi pasuje Rebel
Zwykły kafel.
Mi pasuje Rebel
Kafel specjalny.

PRZYGOTOWANIE

Przed rozpoczęciem gry – w celu łatwiejszego wyszukiwania – należy podzielić kafle na trzy grupy zgodnie z cyfrą umieszczoną na górze kafelka: 1 (czarna linia), 5 (szara linia) i 9 (żółta linia).
W wersji podstawowej 4 żetony specjalne należy odłożyć na bok.
Mi pasuje RebelOsoba, która w czasie gry będzie pełnić funkcję wywołującego, odwraca swoje kafle obrazkami do dołu, natomiast pozostali gracze układają je przed sobą awersem do góry.

Mi pasuje Rebel

PRZEBIEG GRY

Gracz wywołujący losuje jeden ze swoich zakrytych kafli, odkrywa go i odczytuje trzy cyfry, które na nim widnieją, a pozostałe osoby wyszukują kafel o identycznym układzie cyfr pośród swoich kafli. Następnie wszyscy gracze jednocześnie dokładają kafel do swojej planszy, umieszczając go na dowolnym pustym polu. Proces powtarza się kolejnych osiemnaście razy, aż plansza zostanie całkowicie wypełniona. Wówczas następuje podliczenie punktów za utworzone rzędy.
Mi pasuje Rebel

Jak układać kafle?

Kafle należy kłaść na planszy w taki sposób, żeby cyfry były zorientowane pionowo (nie można ich przekręcać). Na jednym polu może znajdować się tylko jeden kafel, a po umieszczeniu kafla na planszy nie można go przesuwać. Każdy wylosowany przez gracza wywołującego kafel musi znaleźć się na planszy. Celem gry jest stworzenie jak najwyżej punktujących nieprzerwanych ciągów kolorystycznych: od jednego do drugiego brzegu planszy.

KONIEC GRY I OBLICZANIE WYNIKU

Gra kończy się, kiedy gracze dołożą do swoich plansz ostatnią płytkę. Następuje wówczas podliczenie punktów. Liczą się jedynie te rzędy, które tworzą nieprzerwany ciąg kolorystyczny od jednego brzegu planszy do drugiego.
Wartość punktową rzędu oblicza się, mnożąc liczbę kafli, które go tworzą, przez wartość danego koloru. Na przykład pomarańczowa linia (której przypisana jest cyfra 8) utworzona z pięciu płytek przyniesie aż 40 punktów, szara linia (cyfra 5) o długości trzech kafli jest warta 15 punktów, a czerwona linia (cyfra 6) o długości czterech kafli – 24 punkty. 

Mi pasuje Rebel
Rzędy punktujące rozpatruje się w trzech kierunkach.

WARIANTY

Gra Mi pasuje oferuje kilka wariantów gry w zależności od użytej strony planszy: zwykłej lub z zaworami.
Mi pasuje Rebel

Warianty na zwykłej planszy

1⃣ Sąsiedztwo – pierwszy kafel umieszcza się na dowolnym polu, ale każdy kolejny musi być dołożony w taki sposób, żeby stykał się co najmniej jednym bokiem z kaflem już leżącym na planszy.
Mi pasuje Rebel2⃣ Sąsiedztwo słońca i księżyca – pierwszy kafel umieszcza się na dowolnym polu, ale każdy kolejny musi być dołożony z uwzględnieniem sąsiedztwa symboli słońca i księżyca. Jeśli symbole się nie pokrywają, wtedy nowy kafel można położyć na dowolnym polu planszy. Kafle z symbolem słońca należy dokładać do kafli z symbolem słońca, a kafle z symbolem księżyca – do kafli z symbolem księżyca.
3⃣ Promienie słońca i księżycowe smugi – kafle dokłada się w dowolny sposób, ale podczas punktacji końcowej dodatkowo dolicza się punkty za obecność promieni słońca (nieprzerwany ciąg kafli z symbolem słońca ułożonych w linii od jednej krawędzi planszy do drugiej) i księżycowych smug (nieprzerwany ciąg kafli z symbolem księżyca ułożonych w linii od jednej krawędzi planszy do drugiej).

Mi pasuje Rebel
Księżycowa smuga utworzona z trzech kafli.

4⃣ Najjaśniejsze promienie słońca i księżycowej smugi – w tym wariancie liczą się tylko promienie słońca i księżycowej smugi utworzone wzdłuż rzędów punktujących. Gracz, który utworzył najdłuższe połączenie (złożone z największej liczby kafli) dostaje dodatkowo 60 punktów.

Warianty na zaworowej planszy z użyciem kafli specjalnych

Kafle specjalne sa dżokerami – można je traktować jako linie wybranego koloru.
Mi pasuje Rebel

1⃣  Gra toczy się jak w wersji podstawowej, a dodatkowo w puli kafli do wylosowania znajdują się cztery dżokery.
2⃣ Gra toczy się jak w wersji powyżej, ale gracze muszą umieścić swoje trzy pierwsze kafle na polach z zaworami.
3⃣ Gra toczy się jak w wersji powyżej, ale gracze muszą uzupełnić trzy pola z zaworami w swoich trzech ostatnich ruchach.
4⃣ Gracze rozmieszczają na planszy kafle według własnej woli, ale trzy z nich (dowolnie wybrane) kładą na symbolu zaworu w prawym górnym rogu planszy. Po zakończeniu rundy, czyli kiedy na planszy znajdzie się już 18 kafli, a trzy pola nadal będą puste, gracze decydują, czy, ile i gdzie chcą dołożyć odłożone kafle (mogą dołożyć wszystkie trzy albo żadnego).

WRAŻENIA

To duża sztuka zaprojektować grę, która przy minimum (w dodatku prostych!) zasad daje tak dużo satysfakcji i możliwości główkowania. Zagra w nią i ośmiolatek, i nastolatek, i rodzice, i dziadkowie – i żadna z grup wiekowych nie będzie czuła, że gra jest zbyt prosta. Podoba mi się w niej to, że mimo elementu losowości (kolejność i rodzaj dokładanych kafelków), szanse wszystkich graczy na zwycięstwo są takie same, bo wszyscy mierzą się z dokładnie takim samym wyzwaniem. Kluczem do zwycięstwa jest układanie kafli w taki sposób, żeby jak najdłużej zachować jak najwięcej opcji, a także wyszukiwanie na planszy miejsc, które pozwolą na jednoczesne uzupełnienie dwóch, a czasem nawet trzech linii kolorystycznych. Liczą się więc w Mi pasuje zarówno umiejętności przewidywania, jak i spostrzegawczość. Czas nie gra roli, bo kolejny kafelek losuje się dopiero wtedy, kiedy wszyscy gracze ogłoszą, że są już gotowi. Ten aspekt gry bardzo doceniła moja flegmatyczna siedmiolatka. Z córką gram tylko w wersję podstawową, ale sama przetestowałam prawie wszystkie warianty. (Było to możliwe dlatego, że w Mi pasuje można równie dobrze grać w pojedynkę, starając się za każdym razem poprawiać swój wynik). Warianty nie tylko urozmaicają, ale i utrudniają rozgrywkę – bo oprócz tworzenia rzędów punktujących trzeba zwracać uwagę na inne aspekty (np. symbole słońca i księżyca, sąsiedztwo). Takie wielotorowe myślenie jest naprawdę dużym wyzwaniem intelektualnym! Wykonanie gry nie pozostawia nic do życzenia: od bardzo ładnych grafik do przemyślanej wypraski. I tylko ten tytuł, który w oryginale brzmi Take It Easy, można było przetłumaczyć inaczej. Nawet jako Pasuje mi! 
TYTUŁ: Mi pasuje!
AUTOR: Peter Burley
ILUSTRACJE: Alexander Strohmaier, Steve Tolley, Franz Vohwinkel
WYDAWNICTWO: Rebel
ROK WYDANIA: 2018
WIEK: 8+
LICZBA GRACZY: 1–6
CZAS GRY: 15 minut
WYMIARY: 27 × 27 × 5 cm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *